Case study on search engine optimization (SEO)

Chia sẽ 1 số bài viết hay về case study SEO, bài viết được tôi tự viết qua các nghiên cứu làm việc và tham khảo nhiều nguồn khác nhau trên internet.

1.Chia sẽ Plan SEO dự án thực tế 2023

Plan seo

2. Case Study SEO trong ngành chăm sóc sức khỏe

Objective: Để tăng khả năng hiển thị tìm kiếm không phải trả tiền và lưu lượng truy cập trang web cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên về các dịch vụ tim mạch.

Background: Một phòng khám tim mạch muốn cải thiện sự hiện diện trực tuyến của mình và thu hút nhiều bệnh nhân hơn thông qua tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Phòng khám cung cấp một loạt các dịch vụ và phương pháp điều trị tim chuyên biệt, nhưng trang web của nó không được xếp hạng tốt trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP) cho các từ khóa có liên quan.


Strategy:

1. Keyword Research: Tiến hành nghiên cứu từ khóa mở rộng để xác định các từ khóa có liên quan và có khối lượng lớn liên quan đến điều trị tim mạch, sức khỏe tim mạch và các dịch vụ liên quan. Điều này bao gồm các từ khóa đuôi dài dành riêng cho chuyên môn của phòng khám.

2. On-Page Optimization: Đã tối ưu hóa các thẻ meta, tiêu đề, URL và nội dung của trang web để bao gồm các từ khóa mục tiêu. Đảm bảo rằng trang web cung cấp nội dung có giá trị và nhiều thông tin cho người dùng, kết hợp từ khóa một cách tự nhiên.

3. Content Creation: Phát triển một chiến lược nội dung tập trung vào việc tạo các bài đăng blog, bài báo và tài nguyên bệnh nhân có thông tin và hấp dẫn liên quan đến tim mạch và sức khỏe tim mạch. Nội dung được tối ưu hóa với các từ khóa có liên quan và nhằm mục đích trả lời các câu hỏi và mối quan tâm phổ biến của các bệnh nhân tiềm năng.

4. Local SEO: Đã triển khai các chiến lược SEO địa phương để nhắm mục tiêu các bệnh nhân tiềm năng trong khu vực địa lý của phòng khám. Điều này liên quan đến việc tối ưu hóa danh sách Google Doanh nghiệp của tôi, danh sách thư mục địa phương và tạo các bài đánh giá trực tuyến tích cực.

5. Link Building: Có được các liên kết ngược chất lượng cao từ các trang web chăm sóc sức khỏe có uy tín, danh mục y tế và các ấn phẩm ngành có liên quan. Điều này đã giúp cải thiện thẩm quyền trang web của phòng khám và xếp hạng hữu cơ.

6. Mobile Optimization: Đảm bảo rằng trang web thân thiện với thiết bị di động và đáp ứng để cung cấp trải nghiệm người dùng tối ưu trên thiết bị di động. Điều này rất quan trọng vì một phần đáng kể các tìm kiếm chăm sóc sức khỏe được thực hiện trên thiết bị di động.


Results:

1. Improved Organic Rankings: Sau khi thực hiện các chiến lược SEO, trang web của phòng khám bắt đầu xếp hạng cao hơn trên SERPs cho các từ khóa mục tiêu. Nó đã đạt được khả năng hiển thị cho các điều khoản cạnh tranh liên quan đến điều trị và dịch vụ tim mạch.

2. Increased Website Traffic: Trang web và nội dung được tối ưu hóa đã thu hút nhiều lưu lượng truy cập không phải trả tiền hơn từ các công cụ tìm kiếm. Phòng khám đã tăng đáng kể số lượt truy cập trang web, đặc biệt là từ những người dùng đang tìm kiếm thông tin liên quan đến tim mạch.

3. Higher Conversion Rates: Các nỗ lực SEO được nhắm mục tiêu đã giúp thu hút lưu lượng truy cập có liên quan cao đến trang web, dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Nhiều người dùng đã liên hệ với phòng khám để hỏi về các cuộc hẹn hoặc đặt lịch tư vấn.

4. Enhanced Online Reputation:  Đánh giá trực tuyến tích cực và tăng khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm địa phương đã giúp cải thiện danh tiếng trực tuyến của phòng khám. Điều này, đến lượt nó, đã xây dựng niềm tin và sự tín nhiệm giữa các bệnh nhân tiềm năng.


Conclusion: Việc triển khai chiến lược SEO toàn diện đã giúp phòng khám tim mạch cải thiện sự hiện diện trực tuyến, tăng khả năng hiển thị tìm kiếm không phải trả tiền và thu hút nhiều bệnh nhân hơn. Bằng cách tối ưu hóa trang web, tạo nội dung có giá trị, tập trung vào tìm kiếm địa phương, xây dựng các liên kết ngược chất lượng và cung cấp trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng, phòng khám đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể về lưu lượng truy cập trang web, chuyển đổi và danh tiếng trực tuyến.

3. Case Study SEO ngành xe điện

Objective:  Để tăng khả năng hiển thị tìm kiếm không phải trả tiền và lưu lượng truy cập trang web cho một nhà bán lẻ xe đạp điện.

Background: Một nhà bán lẻ xe đạp điện muốn cải thiện sự hiện diện trực tuyến của mình và thu hút nhiều khách hàng hơn thông qua tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Nhà bán lẻ này cung cấp nhiều loại xe đạp điện, phụ kiện và các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, trang web của nó không được xếp hạng tốt trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERPs) cho các từ khóa có liên quan, dẫn đến lưu lượng truy cập không phải trả tiền thấp và khả năng hiển thị hạn chế.


Strategy:

1. Keyword Research: Tiến hành nghiên cứu từ khóa kỹ lưỡng để xác định các từ khóa có liên quan và có khối lượng lớn liên quan đến xe đạp điện, phụ kiện xe đạp điện và các chủ đề liên quan. Điều này bao gồm cả từ khóa chung và từ khóa dài để nhắm mục tiêu các truy vấn và mục đích cụ thể của khách hàng.

2. On-Page Optimization:  Đã tối ưu hóa các thẻ meta, tiêu đề, URL và nội dung của trang web để bao gồm các từ khóa mục tiêu. Đảm bảo rằng trang web cung cấp nội dung có giá trị và nhiều thông tin cho người dùng, kết hợp từ khóa một cách tự nhiên và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

3. Content Creation: Phát triển chiến lược nội dung tập trung vào việc tạo các bài đăng blog, bài báo và tài nguyên hấp dẫn và đầy thông tin liên quan đến xe đạp điện, bảo dưỡng xe đạp điện, lợi ích và hướng dẫn mua. Nội dung được tối ưu hóa với các từ khóa có liên quan và nhằm giải quyết các câu hỏi và mối quan tâm phổ biến của khách hàng tiềm năng.

4. Local SEO:  Thực hiện các chiến lược SEO địa phương để nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng trong khu vực địa phương của nhà bán lẻ. Điều này bao gồm tối ưu hóa danh sách Google Doanh nghiệp của tôi, danh sách thư mục địa phương và đảm bảo thông tin NAP (tên, địa chỉ, số điện thoại) nhất quán trên các nền tảng trực tuyến.

5. Link Building:  Có được các liên kết ngược chất lượng cao từ các trang web đạp xe có uy tín, những người có ảnh hưởng trong ngành và các blog có liên quan. Điều này đã giúp cải thiện thẩm quyền của trang web và xếp hạng hữu cơ.

6. Social Media Engagement: Phát triển chiến lược truyền thông xã hội để tương tác với đối tượng mục tiêu, chia sẻ nội dung có giá trị và quảng bá sản phẩm và dịch vụ của nhà bán lẻ. Điều này bao gồm tạo và tối ưu hóa hồ sơ mạng xã hội, chia sẻ bài đăng trên blog và thu hút người theo dõi.


Results:

1. Improved Organic Rankings: Sau khi thực hiện các chiến lược SEO, trang web của nhà bán lẻ bắt đầu xếp hạng cao hơn trên SERPs cho các từ khóa mục tiêu. Nó có khả năng hiển thị cho các cụm từ cạnh tranh liên quan đến xe đạp điện, phụ kiện xe đạp điện và các chủ đề liên quan, thu hút nhiều lưu lượng truy cập không phải trả tiền hơn.

2. Increased Website Traffic: Trang web và nội dung được tối ưu hóa đã thu hút nhiều lưu lượng truy cập không phải trả tiền hơn từ các công cụ tìm kiếm. Nhà bán lẻ đã trải qua sự gia tăng đáng kể về số lượt truy cập trang web, đặc biệt là từ những người dùng đang tìm kiếm thông tin về xe đạp điện, các bài đánh giá và các tùy chọn mua hàng.

3. Higher Conversion Rates: Các nỗ lực SEO được nhắm mục tiêu đã giúp thu hút lưu lượng truy cập có liên quan cao đến trang web, dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Nhiều người dùng hơn đã mua hàng, liên hệ với nhà bán lẻ để được giải đáp thắc mắc hoặc ghé thăm cửa hàng thực tế.

4. Enhanced Online Reputation:  Các nỗ lực SEO được nhắm mục tiêu đã giúp thu hút lưu lượng truy cập có liên quan cao đến trang web, dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Nhiều người dùng hơn đã mua hàng, liên hệ với nhà bán lẻ để được giải đáp thắc mắc hoặc ghé thăm cửa hàng thực tế.


Conclusion: Việc triển khai chiến lược SEO toàn diện đã giúp nhà bán lẻ xe đạp điện cải thiện sự hiện diện trực tuyến, tăng khả năng hiển thị tìm kiếm không phải trả tiền và thu hút nhiều khách hàng hơn. Bằng cách tiến hành nghiên cứu từ khóa, tối ưu hóa các yếu tố trên trang, tạo nội dung có giá trị, tập trung vào SEO địa phương, xây dựng liên kết ngược chất lượng và tương tác với đối tượng mục tiêu trên phương tiện truyền thông xã hội, nhà bán lẻ đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể về lưu lượng truy cập trang web, chuyển đổi và danh tiếng trực tuyến.

4. SEO top Google product/ Catalog product

 Phương pháp này rất hiệu quả nhiều khi không cần quan tâm Rank các bài viết ở mục blog luôn mà ta tác động trực tiếp sản phẩm hay dịch vụ page cần SEO chuyển đổi nhất là các web bán hàng . Chi tiết các bước cơ bản như sau:

1. Website tốt:  Website  cần SEO ở top, Sản phẩm giá thành hình ảnh ok ít cũng cần 6,7 điểm /10 so với họ . Website tệ quá nên tối ưu onpage lại cho chỉnh chu các sản phẩm hay danh mục chính rồi hãy nghĩ tới ở top.

2 . Có plugin schema pro :   Pluginthì tốt, wp rocket tăng tốc hoặc tệ quá dùng free trong wp cũng ok, tiếp tới Chèn schema tay dưới danh mục hay sản phẩm , Các bác ra google từ này rồi click vào link goolge "schema product google" hoặc "schema category google"

Mục đích Tạo review sao đẹp mắt khi index ở top, tăng tỷ lệ click vào website mình hơn.

3. Chạy google ads:  Google ads vâng nhấn mạnh là chạy google ads vì google cần Traffic chất lượng để thỏa mãn người dùng theo từ khóa, muốn Rank danh mục nào thì chạy danh mục đó đừng chạy lung tung.

Website  lớn họ chạy cả ngày cả tháng thì mình muốn bon chen top cũng cần đầu tư vài tiếng một vài ngày để bảo vs google rằng web chúng ta cũng ok đó chứ, người dùng thấy ok mà Rank top thử xem nào. Google AB testing liên tục nên cơ hội khi vào top google rất nhiều khi web chúng ta thỏa mãn những điều kiện nhất định sau khi tối ưu và chạy ads

Hơn nữa chạy google  ads ra chuyển đổi luôn nên tính ra không có lỗ mà tối ưu tốt lại thành lãi đơn lãi kép

4- Gửi thêm link, interlink, backink chất lượng...tối ưu GSC

Cái này web lớn nhiều tiền mua link báo,guest post hệ thống web phụ của họ thì có thể ta ko đu nổi nên mình nghĩ ra cách dùng bên pin, tiền ít hơn tuy nhiên tốn time nghiên cứu hơn. Cái này khi các bạn growth ở top pin followers backlink về cực nhiều từ các nước như pinterest .jp . es . uk... toàn backlink chất lượng DR 97. 

5. Một số kinh nghiệm tối ưu keyword SEO

Đây là một số kinh nghiệm tối ưu keyword SEO mà bạn có thể áp dụng:

1. Nghiên cứu từ khóa: Tìm hiểu và lựa chọn các từ khóa phù hợp và có khả năng tìm kiếm cao. Sử dụng các công cụ như Google Keyword Planner, SEMrush hoặc Ahrefs để tìm hiểu về từ khóa liên quan đến nội dung của bạn. Đánh giá cạnh tranh và lượng tìm kiếm cho từng từ khóa để chọn ra những từ khóa có tiềm năng tốt nhất.

2. Đặt từ khóa vào tiêu đề: Đặt từ khóa chính vào tiêu đề của trang web hoặc bài viết. Tiêu đề là một yếu tố quan trọng giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của trang và cải thiện khả năng xếp hạng.

3. Sử dụng từ khóa trong URL: Đảm bảo rằng từ khóa xuất hiện trong URL của trang. URL ngắn, dễ đọc và chứa từ khóa có thể giúp cải thiện SEO.

4. Sử dụng từ khóa trong mô tả meta: Đặt từ khóa vào mô tả meta của trang. Mô tả meta là một phần quan trọng trong kết quả tìm kiếm và có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ nhấp chuột (CTR).

5. Tối ưu hóa nội dung: Sử dụng từ khóa một cách tự nhiên trong nội dung của trang. Đảm bảo rằng từ khóa xuất hiện trong tiêu đề, đoạn mở đầu và các phần quan trọng khác của bài viết. Tuy nhiên, hãy tránh việc lạm dụng từ khóa để tránh bị xem là spam.

6. Sử dụng từ khóa trong hình ảnh: Đặt từ khóa vào tên file ảnh và thuộc tính alt của hình ảnh. Điều này giúp tối ưu hóa SEO cho hình ảnh và cung cấp thông tin cho các công cụ tìm kiếm.

7. Xây dựng liên kết nội bộ: Tạo liên kết nội bộ giữa các trang trong cùng một trang web. Điều này giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về cấu trúc trang web của bạn và cung cấp liên kết nội bộ giữa các trang liên quan.

8. Kiểm tra và theo dõi hiệu quả: Sử dụng các công cụ phân tích web như Google Analytics để kiểm tra và theo dõi hiệu quả của từ khóa. Theo dõi lượng tìm kiếm, lưu lượng trang web và thứ hạng từ khóa để điều chỉnh chiến lược SEO của bạn.